Top

Světový kosmický týden 2009

Milan Halousek, Úterý, 29. Září 2009

Vážení přátelé kosmonautiky,
zdravím Vás jménem České kosmické kanceláře, národního koordinátora každoročních celosvětových oslav kosmonautiky — Světového kosmického týdne (World Space Week, WSW).

WSWlogo2009

V letošním roce si světová kosmonautika připomněla 40. výročí přistání prvních lidí na Měsíci. I v České republice měly tyto oslavy náležitou odezvu. Možná podobně výrazně byl veřejnosti představen i americký astronaut Andrew Feustel, který při svém letošním letu k Hubblovu kosmickému dalekohledu si s sebou do vesmíru vzal básnickou sbírku Jana Nerudy „Písně kosmické“ — a v srpnu je potom přivezl do České republiky.

Na podzim si připomeneme ještě 40. výročí startu Interkosmosu 1 s prvním československým přístrojem na palubě. A přesně v termínu konání Světového kosmického týdne (tedy 4.–10. 10. 2009) se v Praze bude konat Světový kongres Asociace kosmických cestovatelů ASE Prague 2009, kterého se zúčastní více než 50 kosmonautů a astronautů z celého světa. Jedním z hlavních bodů tohoto kongresu je popularizace a propagace kosmonautiky.

Světový kosmický týden vyhlašuje Organizace spojených národů OSN od roku 1999 jako připomenutí dvou významných mezníků v dějinách kosmonautiky — vypuštění první umělé družice světa (4. 10. 1957, Sputnik-1) a podpisu Mezinárodní úmluvy o mírovém využívání kosmu a kosmických těles (10. 10. 1967).

Česká republika se akcí WSW účastní od roku 2002, kdy se koordinace všech národních aktivit ujala Česká kosmická kancelář.

Do aktivit Světového kosmického týdne se každoročně v České republice zapojují desítky hvězdáren, škol, klubů a dalších organizací a jednotlivců. V roce 2008 byla Česká republika vyhlášena jako stát s největším počtem uskutečněných akcí a programů mezi více než padesáti zúčastněnými státy z celého světa.

Česká kosmická kancelář na svých webových stránkách informuje o všech plánovaných akcích (pokud jsou jí známé) a následně zpracovává souhrnnou zprávu pro celosvětového organizátora WSW — americkou neziskovou organizaci Spaceweek International Association z Houstonu, která vydává závěrečnou zprávu pro Úřad Organizace spojených národů ve Vídni.

Kosmonautika má pevné místo v životě lidí na naší planetě. Setkáváme se s ní prakticky každý den, i když to většina z nás ani nevnímá (předpověď počasí, satelitní televizní, rozhlasové a datové přenosy, nové materiály, vědecký výzkum, internet, radiokomunikace, navigace, atd.).

Světový kosmický týden ukazuje především mladým lidem, že kosmonautika je zajímavý a poutavý obor, plný překvapení a nových možností.

Hlavními úkoly Světového kosmického týdne je především celosvětově:

  • Informovat veřejnost o výhodách, které jim přináší kosmický výzkum.
  • Podnítit větší využití kosmu pro udržitelný hospodářský rozvoj.
  • Demonstrovat podporu veřejnosti kosmickým programům.
  • Přivést děti a mládež k zájmu o poznání kosmu a jejich budoucnosti.
  • Podporovat instituce při jejich zapojení do kosmických programů.
  • Starat se o mezinárodní spolupráci v kosmickém výzkumu a vzdělávání.

Mottem Světového kosmického týdne 2009 je „VESMÍR PRO VZDĚLÁVÁNÍ“ (Space for Education). Vesmír pro nás do budoucna může být štědrým zdrojem poznání, ale i místem pro lidskou expanzi a naší novou existenci…

Věříme, že i letos se najde dostatek nadšených popularizátorů kosmonautiky a zkoumání vesmíru, kteří se do akcí u příležitosti WSW 2009 zapojí. Proto vyzýváme všechny organizátory takovýchto akcí, kteří se chtějí zapojit do programu Světového kosmického týdne, o zaslání informací o jimi připravovaných akcích, které se uskuteční (budou probíhat nebo budou zahájeny) v termínu od 1. 10. 2009 do 15. 10. 2009.

Informace, prosím, zašlete na e-mailovou adresu halousek@czechspace.cz. Na této adrese Vám odpovíme i na Vaše dotazy.

Sledujte webové stránky Světového kosmického týdne 2009.

V případě, že nepřipravujete žádný program, podpořte myšlenku Světového kosmického týdne účastí na některé nabízené akci.

Na spolupráci se těší
Milan Halousek, vedoucí Centra studentských aktivit České kosmické kanceláře
halousek@czechspace.cz, tel. 602 153 564
http://www.czechspace.cz/vzdelavani

„Inspirovat, motivovat a podporovat mladé lidi při zvyšování jejich gramotnosti v moderní vědě a nových technologiích…“

Milan Halousek

Autor není registrovaný

Komentáře

Kometáře jsou uzavřeny.

Bottom