Top

První společné setkání pod hvězdnou oblohou

Jaroslav Landa, Čtvrtek, 8. Říjen 2009

Poslední pátek v září probíhala na řadě míst Evropské unie zajímavá akce nazvaná — Evropská noc vědců. Účelem této pravidelné akce je ukázat, že vědci jsou lidé jako my. Prožívají své každodenní radosti i starosti. Je to ale také příležitost seznámit se s výsledky jejich každodenní práce. Náš národ má celou řadu průkopníků vědy a techniky, kteří se nesmazatelně zapsali do dějin nejen české, ale i světové vědy. Projekt Evropská noc vědců je příležitostí připomenout si úspěchy minulých i těch současných vědců.

Do letošní noci vědců se po boku řady institucí a organizací v České republice poprvé zapojila 1. Základní škola v Kadani — Kadaňská jednička. Pod vedením kroužku astronomie a za podpory vedení školy se na přípravě podílelo několik vyučujících, rodičů, pan školník a samozřejmě řada dětí. S realizací této náročné akce přišli své škole pomoci i šikovní žáci a žákyně, kteří, i když již opustili školní lavice, se do své základní školy rádi vracejí. Vyučující se na tyto bývalé žáky těší a vždy si i v dnešní tolik uspěchané době najdou chvilku pro přátelský rozhovor. Škole se tak podařilo zrealizovat nejnáročnější část projektu díky takovým osobnostem jako je Lada Špánková, Dominika Machová, Nikola Hošková, Terezka Kašková, Tomáš Pavlík, Jakub Zörkler, Jirka Šimice, Vojta Lode a řadě dětí, které pravidelně usedají do školních lavic na této škole.

22-DSC_5437

Protože v letošním roce slavíme Mezinárodní rok astronomie, rozhodl se kroužek astronomie, že letošní Evropskou noc vědců spojí s oslavou Mezinárodního roku astronomie a připomene některé zahraniční i domácí vědce z tohoto zajímavého vědního oboru. Letos si totiž lidstvo připomíná 400-sté výročí, kdy člověk začal poprvé pozorovat noční oblohu dalekohledem. Proto OSN letošní rok vyhlásila jako Mezinárodní rok astronomie. Základní škola Kadaňská jednička a mostecké planetárium jsou jediné dvě instituce, které dokázaly uspořádat v letošním roce samostatnou akci k Mezinárodnímu roku astronomie. Přehled uspořádaných akcí v Ústeckém kraji najdete na internetové adrese http://www.astronomie2009.cz/.

Evropská noc vědců se každoročně koná poslední pátek v měsíci září. V ČR začínal prodloužený víkend, což organizátorům na Kadaňské jedničce komplikovalo přípravy. Navíc do přípravy nečekaně zasáhla vlna chřipky, která postihla několik klíčových postav projektu.

Kroužek astronomie naplánoval celou akci na pátek 25. září do atria Kadaňské jedničky. Krátce po 20. hodině se setmělým atriem školy rozezněly první tóny příjemné hudby. Kouzelný dojem začínající Evropské noci vědců byl umocněn nádhernou hvězdnou oblohou, která se klenula vysoko nad setmělým atriem Kadaňské jedničky.

Celým večerem nás provázely sympatické moderátorky dnes již studentky Kadaňského gymnázia Lada Špánková a Dominika Machová, které vzdorovaly blížící se chřipce. Spolu s děvčaty večer moderoval i pan učitel Jaroslav Landa DiS (člen České astronomické společnosti) a z režie se připojil skvělý hlas dnes již studenta střední stavební školy v Kadani Jakuba Zörklera.

Evropskou noc vědců zahájila krátká znělka Mezinárodního roku astronomie. V prezentaci diváci zhlédli krátký přehled úspěchů astronomie. Moderátorka přítomné upozornila, že uvidí i snímek největších dalekohledů světa a u nich malou vlajku České republiky. Pozorní diváci se později dozvěděli, proč tomu tak je.

V průběhu příjemného a pohodového večera se přítomní diváci a pozvaní hosté seznámili s historií astronomie, připomněli si jen některé významné zahraniční i české vědce z tohoto zajímavého vědního oboru. Mluvené slovo bylo doplněno pečlivě připravenou prezentací. V průběhu celého večera zazněla řada soutěžních otázek do jejichž řešení se s chutí zapojily přítomné děti. Za správnou odpověď si děti odnášely ceny v podobě pěkných knížek o astronomii, které věnovala škola. Dále děti dostaly návod na stavbu jednoduchého dalekohledu a propagační materiály, které věnovala Česká astronomická společnost a Česká kosmická kancelář. K těmto cenám škola přidala i sladkou ňaminku. V průběhu večera jsme se v krátké scénce přenesli do rudolfínské Prahy na dvůr císaře Rudolfa II. Do atria Kadaňské jedničky přímo před přítomné diváky přišel i sám císař Rudolf II. v historickém kostýmu spolu se svým dvorním astronomem T. Brahem. Moderátorky připomněly přítomným, že právě zde v Praze byly položeny základy nebeské mechaniky. Právě zde J.Kepler na základě dlouholetých pozorování T.Brahe zveřejnil své první dva zákony O pohybu planet. Atmosféru rudolfínské Prahy doplnil svým vystoupením sbor děvčat pod vedením paní učitelky Nadi Špontákové.

EU 25-9-2009 zš PA112872

Když se později v prezentaci objevil snímek planety Jupiter pan učitel Jaroslav Landa využil nádherné noční oblohy nad atriem a všem přítomným na večerní obloze Kadaně ukázal, kde se na noční obloze právě nachází planeta Jupiter. Což někteří přítomní rodiče později při osobním rozhovoru ocenili.

Průvodci večera neopomněli zdůraznit významný podíl České republiky na úspěších v poznávání vesmíru. Na tomto úspěchu se po staletí podílely celé generace našich vědců i astronomů amatérů. Tato dlouholetá pečlivá práce byla korunována 1. ledna 2007 přijetím České republiky do prestižní světové astronomické organizace — Evropské jižní observatoře. Český astronom Stanislav Štefl je tak jedním z 25 astronomů světa, kteří pracují na největších dalekohledech světa. Přijetí do Evropské jižní observatoře je pro mnohé státy zatím jen velmi vzdáleným cílem.

Za příjemných tónů závěrečné skladby a v nastupující chladné noci přišlo rozloučení. Závěrečné slovo patřilo p.ředitelce Mgr. Ireně Gahlerové, která poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě prvního společného setkání pod hvězdnou oblohou Kadaně. Paní ředitelka přítomné mimo jiné pozvala na další akci, která bude na škole probíhat a bude určena Kadaňské veřejnosti.

Akce kroužku astronomie, který působí na Kadaňské jedničce, můžete pravidelně sledovat na internetových stránkách www.astro1zs.estranky.cz nebo na internetových stránkách školy www.1zskadan.cz, kde je odkaz na stránky kroužku astronomie. Kroužek astronomie poděkoval panu Janu Kaškovi za pořízení fotodokumentace z Evropské noci vědců a Adéle Kaškové za technickou pomoc při přípravě projektu. Další poděkování bylo určeno panu Josefu Hálkovi, který škole ochotně zapůjčil a večer obsluhoval hudební techniku.

Na projekt Evropská noc vědců se do večerního atria Kadaňské jedničky přišlo podívat více jak 108 návštěvníků. Dle bezprostředních ohlasů rodičů, pozvaných hostů a samotných dětí se Evropská noc vědců všem přítomným moc líbila a nikdo nelitoval, že opustil teplo domova a zamířil do chladného podzimního večera do atria školy. Přítomní měli možnost vidět školu v úplně jiném osvětlení, než jsou obvykle zvyklí.

Astronomie a kosmonautika má v České republice dlouholetou tradici. Díky přijetí České republiky do Evropské jižní observatoře a přijetím České republiky do Evropské vesmírné agentury, která je rovnocenným partnerem NASA ve společnosti roste zájem o tyto vědní obory. Např. pro velký zájem čtenářů vědecky zaměřeného časopisu 21. století začne od listopadu vycházet odborný časopis nazvaný Panoráma 21. století — Fascinující vesmír. Vydavatelství časopisu tak vychází vstříc požadavkům samotných čtenářů, kteří projevili největší zájem o astronomii a kosmonautiku. I v probíhající finanční krizi tomuto časopisu stoupá počet čtenářů. Což jen potvrzuje zájem české společnosti o astronomii a kosmonautiku.

Někteří přítomní rodiče přímo v atriu Kadaňské jedničky při osobním kontaktu poděkovali účinkujícím za příjemný a netradiční večer přímo pod nádhernou noční oblohou Kadaně a projevili zájem o další setkání. Něco podobného v Kadani chybí. A tento zájem chce 1. Základní škola — Kadaňská jednička nejen u dětí, ale i u kadaňské veřejnosti podporovat a rozvíjet. Již druhý den po Evropské noci vědců se na internetových stránkách Mateřského centra Radka o. s. objevil pěkný článek. Přečíst si jej můžete na adrese www.radka.kadan.cz.

A tak mi dovolte na závěr se rozloučit slovy převzatými z jedné astronomické publikace, která zazněla na úplný závěr v atriu Kadaňské jedničky. „Stačí poměrně málo k tomu, aby se pro nás stala hvězdná obloha otevřenou knihou, ve které umíme číst a k níž se rádi vracíme“.

Jaroslav Landa DiS — kroužek astronomie www.astro1zs.estranky.cz

Jaroslav Landa

Autor není registrovaný

Komentáře

Kometáře jsou uzavřeny.

Bottom