Top

Fotosoutěž o světelném znečištění 2010

Pavol Rapavý, Pondělí, 8. Březen 2010

Kde je obrázek?

Slovenský zväz astronómov amatérov, Hvezdáreň Rimavská Sobota v spolupráci so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove vyhlasuje 2. ročník fotografickej súťaže SVIEŤME SI NA CESTU, NIE NA HVIEZDY! Cieľom súťaže je predovšetkým osveta v problematike svetelného znečistenia, ktorého negatívny vplyv si ešte uvedomujeme len málo, no zasahuje do všetkých oblastí nášho života. Propagáciou […] číst dále »

Bottom