Top

Fotosoutěž o světelném znečištění 2010

Pavol Rapavý, Pondělí, 8. Březen 2010

Slovenský zväz astronómov amatérov, Hvezdáreň Rimavská Sobota v spolupráci so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove vyhlasuje 2. ročník fotografickej súťaže SVIEŤME SI NA CESTU, NIE NA HVIEZDY!

Cieľom súťaže je predovšetkým osveta v problematike svetelného znečistenia, ktorého negatívny vplyv si ešte uvedomujeme len málo, no zasahuje do všetkých oblastí nášho života. Propagáciou správneho osvetľovania prispejeme k zdravšiemu životnému štýlu, ochrane životného prostredia i šetreniu výdavkov za elektrickú energiu.

Súťaž je určená pre všetkých fotografov. Fotografie budú použité pri propagácii správneho osvetľovania i pranierovania tých, ktorí nám nesprávnymi svietidlami život znepríjemňujú.

Súťažné kategórie:

1. Ako nesvietiť — do tejto kategórie patria snímky, na ktorých je nevhodné osvetlenie domov, chodníkov, ciest, parkov, reklamných plôch… Môžu dokumentovať neúčelné plytvanie elektrickou energiou či nesprávne svietidlá, ktoré svietia aj tam kam nemajú.

2. Správne svetlo — v tejto kategórii majú byť snímky zachycujúce správne typy svietidiel a osvetlenia, snímky, ktoré dokumentujú, že sa svieti len skutočne tam, kde je to potrebné. Správne svietidlá sú šetrné k nočnému prostrediu, neobťažujú ľudí a nočné živočíchy. V 1. a 2. kategórií nie sú dovolené fotomontáže.

3. Variácie svetla a tmy — táto kategória je úplne otvorená a umožňuje autorom snáď najväčšie pole pôsobnosti. Na svoje si iste prídu aj fotografi s umeleckým cítením. V každom prípade však nezabudnite o čom súťaž je – o správnom a nesprávnom osvetľovaní či používaní svietidiel.

Uzávierka súťaže: 30. 11. 2010

Sponzor súťaže: TROMF Banská Bystrica, najväčší predajca ďalekohľadov na Slovensku (http://www.celestron.sk/).

Viac podrobností je v podmienkach súťaže.

Letošní výsledky

Fotografie z již proběhlého ročníku můžete vidět zde.

Stejně tak letos byla u nás vyhlášena naše česká fotosoutěž, její výsledky naleznete zde.

Ako nesvietiť 1.miesto: Peter Dolinský - Brockenský prízrak, alebo ľudská márnivosť?

Ako nesvietiť 1. miesto: Peter Dolinský - Brockenský prízrak, alebo ľudská márnivosť?

Variácie svetlo a tma 3. miesto: Miroslav Mesaros - Na hrade

Variácie svetlo a tma 1. miesto: Vladimír Šifra - Hypnotické nebo nad Tatrami

Ocenenie mimo kategórií: Jan Kondziolka - Zlodej v reflexnej veste

Foto: Pavel Holub, Fotbalové hřiště SK Benešov; Umělé osvětlení tréninkového fotbalového hřiště splňuje požadavky normy ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení – osvětlení sportovišť pro fotbal, třídu osvětlení II (tzn. regionální úroveň soutěží) s těmito požadovanými parametry: udržovaná osvětlenost Em = 200lx, rovnoměrnost Emin/Em = 0,6. Použity jsou asymetrické světlomety nainstalované tělesem vodorovně, podle vodováhy. Na snímcích pořízených za vlhkého počasí je patrné „oříznutí“ vyzařovaných paprsků a také to, že světlomety nevyzařují žádné světlo do horního poloprostoru.

Pavol Rapavý

Autor není registrovaný

Komentáře

Kometáře jsou uzavřeny.

Bottom