Top

Ke stažení


Nabízíme vám ke stažení celkem 16 souborů o celkové velikosti 108,1 MiB.

Zobrazeno 116 z celkem 16 souborů.

 

Materiály APO

 infodata.php
» 16,0 KiB - 484× - Úterý, 3. Prosinec 2019

 Přihláška do APO
» 22,5 KiB - 1 435× - Neděle, 19. Duben 2009
Přihláška do společnosti Amatérská prohlídka oblohy

Meteorologie

 Atmosférické optické jevy
» 839,4 KiB - 11 112× - Neděle, 19. Duben 2009
Monografie popisující nejběžnější optické jevy, se kterými se můžeme v atmosféře setkat. Práce obsahuje mimo jiné také pasáže z fyziky, které vysvětlují principy vzniku příslušných jevů schémata a obrazové ukázky.

 Formulář pro záznam pozorování halových jevů
» 29,0 KiB - 1 445× - Neděle, 19. Duben 2009
Záznamy o halových jevech v ČR.

 Halové jevy
» 1,8 MiB - 4 796× - Neděle, 19. Duben 2009
Obsáhlá práce, která je souhrnem informací týkajících se problematiky halových jevů, a která nemá u nás obdoby. Práce je zaměřena především prakticky a teorii se snaží rozebírat minimálně, neboť autor toto dílo zaměřil primárně pro potřeby pozorovatelů a nikoliv odborníků teoretiků. Čtenář se zde může dozvědět mnohé, co o halových jevech běžně k mání není a v češtině už vůbec ne. Práce obsahuje také veškeré dostupné informace především o tzv. vzácných halových jevech, které jsou doplněny popisy a v obrazové příloze též grafickým nákresem jejich vzhledu a polohy na obloze.

 Klasifikace oblaků
» 755,2 KiB - 5 857× - Neděle, 19. Duben 2009
Teoretická část k atlasu oblaků, která předkládá v ucelené formě mezinárodní terminologii a definice týkající se problematiky oblačnosti, přijaté Světovou meteorologickou organizací v roce 1965 a platné dodnes.

 Meteorologické stanice a přístroje
» 1,4 MiB - 11 961× - Neděle, 19. Duben 2009
Tato práce stručnou a srozumitelnou formou uvádí čtenáře do problematiky synoptické meteorologie, formuluje základní pojmy a především přináší návod, kterak i naprostý laik může porozumět symbolice používané na synoptických mapách, jak je správně číst a jak si provádět jejich vlastní analýzu a předpověď počasí.

 Naučte se číst ze synoptické mapy
» 1,5 MiB - 36 835× - Neděle, 19. Duben 2009
Tato práce stručnou a srozumitelnou formou uvádí čtenáře do problematiky synoptické meteorologie, formuluje základní pojmy a především přináší návod, kterak i naprostý laik může porozumět symbolice používané na synoptických mapách, jak je správně číst a jak si provádět jejich vlastní analýzu a předpověď počasí.

 Optické jevy
» 694,8 KiB - 8 774× - Neděle, 19. Duben 2009
Tato práce představuje souhrný výčet všech optických jevů, se kterými se můžete v přírodě setkat. Jde vlastně jen o takový výpis a stručný popis každého jevu, doplněný fotografií, pokud jsem takovou sehnal na českém internetu nebo z mojí sbírky. Práce Optické jevy by měla sloužit jako průvodce po těchto jevech s tím, že více informací nalezne zájemce na internetových odkazech, které jsou součástí práce.

 Pár slov o knize
» 372,6 KiB - 1 730× - Neděle, 19. Duben 2009
V článku, který jsme převzali z časopisu Vesmír, najdete stručný popis knížky, která se na pultech objevila v roce 2001 a jejímiž autory jsou známí meteorologové a popularizátoři Karel Krška a Ferdinand Šamaj. Kniha je výsledkem dlouhodobého snažení, které mělo své počátky již v 50.-tých letech krátce po té, co se v Československé meteorologické společnosti ustavila historická skupina.

 Statistika pozorování halových jevů za rok 2004 projektu HOP
» 48,5 KiB - 1 393× - Neděle, 19. Duben 2009

 Stručné základy teorie bouřek
» 1,2 MiB - 14 461× - Neděle, 19. Duben 2009
Tato práce podává zestručněné informace o bouřkách a o všem, co je provází. Dozvíte se z ní informace o mikro i makro struktuře bouřkové oblačnosti, o proudění v bouřkovém oblaku, projevech bouřkové aktivity a spoustu dalšího.

 Úvod do studia meteorologie
» 852,0 KiB - 17 893× - Neděle, 19. Duben 2009
Tato brožura je aktualizovanou a zrevidovanou verzí původní učebních textů k Základnímu kursu meteorologie, vyučovaném na Astronomické expedici v Úpici. Tato práce je určena především pro všechny ty, kteří o počasí buď to ještě nic nevědí, nebo si potřebují své dříve získané základy osvěžit. Stručnou a srozumitelnou formou doplněnou o množství obrázků se zde dozvíte něco o historii meteorologie, meteorologických prvcích, meteorech, tlakových útvarech, atmosférických frontách, či o oblačnosti.

Světelné znečištění

 Co vidíme na obloze?
» 6,1 MiB - 5 680× - Úterý, 5. Leden 2010
Žádný z těchto snímků nepochází z profesionálních observatoří nebo Hubblova vesmírného teleskopu. Všechny snímky fotili čeští fotografové! Všechny krásy nebe můžete vidět i vy, pokud máte štěstí. A nestane se vám toto!

 Pánu Bohu do oken
» 3,8 MiB - 4 366× - Úterý, 5. Leden 2010
Cílem prezentace není sdělit „zhasněme, svícení je špatné“. Cílem prezentace je dát námět k zamyšlení a sdělit, že svítit na památky se má, ale s rozumem!

 Záchrana noční oblohy
» 88,7 MiB - 2 611× - Úterý, 5. Leden 2010
Jedenácti minutový filmeček s titulky o světelném znečištění.

Bottom