89

Kmenových členů

Počet členů, kteří mají APO jakožto kmenovou sekci.

40

Hostujících členů

Členové, kteří mají hlavní sekci jinou než je APO.

700+

Členů ČAS

Celkový počet členů České astronomické společnosti.

Proč se stát členem Amatérské prohlídky oblohy?

Budete členy České astronomické společnosti (ČAS), tedy úzkého společenství lidí, kteří sdílí vášeň pro astronomii. Pro všechny tyto lidi je pozorování noční oblohy a rozšiřování znalostí o ní koníčkem (pro některé navíc povoláním). To už samo o sobě přináší mnoho radosti! V rámci členství v ČASu budete dostávat čtvrtletně časopis Astropis.

Pokud se stanete tzv. Apačem (členem Amatérské prohlídky oblohy – APO), tak budete mít možnost požádat o bezplatné zapůjčení astronomických přístrojů, které jsou v našem majetku. Pořádáme také jednodenní i víkendové semináře, jejichž náplní jsou setkání s členy i dalšími zájemci o astronomii a společné vzdělávání a předávání zkušeností. Od roku 2023 také pořádáme jarní pozorovací víkend v obci Sítiny nedaleko Chocně – Mikroexpedice APO.

Se členy komunikujeme prostřednictvím emailu. Zhruba jednou za čtvrtletí rozesíláme elektronické APONovinky, což je soupis novinek z naší sekce, zhodnocení pořádaných akcí a popis dalších plánů. Nabízíme také vytvoření emailu pro naše členy ve tvaru něco(zavináč)astronomie.cz.

Členům také umožňujeme prezentovat jejich pozorování a znalosti na našem blogu. Naši činnost také publikujeme na stránkách České astronomické společnosti, sociálních sítích Facebook a Twitter!

Jakožto Amatérská prohlídka oblohy se snažíme podat pomocnou ruku začínajícím pozorovatelům, k čemuž slouží sekce Začínáme, na které se podílí i sami naši členové.

Jak se stát členem?

Členství v APO znamená stát se členem i České astronomické společnosti. Abyste se stali členem, musíte se tedy vydat na stránku „Staňte se členem“ na webu ČASu. Zde už stačí vyplnit elektronickou přihlášku, kterou najdete pod tímto odkazem. V přihlášce je potřeba jen vyplnit, že chcete být v sekci Amatérská prohlídka oblohy.

Po odeslání přihlášky byste měli dostat informace k zaplacení členského příspěvku, který sestává ze dvou částí (centrální pro ČAS a sekční pro APO). Pokud se vám nikdo delší dobu neozve, kontaktujte člena našeho výkonného výboru, který má na starosti kontakt se členy. Pokud budete mít zaplacen členský příspěvek, tak budete na nejbližším setkání Výkonného výboru České astronomické společnosti přijati, a bude vám zaslána členská kartička a všechny časopisy.

Kam zaslat členské příspěvky?

Členské příspěvky zasílejte prosím na náš účet s číslem 2700452453/2010, do zprávy pak napište „APO  – své jméno a příjmení a rok, na který platíte“. Můžete také využít QR-kód, který je uveden vlevo, jen nezapomeňte změnit údaje, tj. částku, rok a jméno.

Výše příspěvků pro rok 2024:

  • 600 Kč plný příspěvek pro výdělečně činné členy (500 Kč ČAS, 100 Kč APO)
  • 500 Kč snížený příspěvek pro nevýdělečně činné členy (studenti, mateřská dovolená, důchodci…) (400 Kč ČAS, 100 Kč APO)
  • 100 Kč členové s jinou kmenovou složkou (centrální poplatek platíte pouze vaší kmenové složce)

Členové ze sousedního Slovenska mohou platit v EUR:

  • 22 EUR plný příspěvek pro výdělečně činné členy (18 EUR ČAS, 4 EUR APO)
  • 18 EUR snížený příspěvek pro nevýdělečně činné členy (studenti, mateřská dovolená, důchodci…) (14 EUR ČAS, 4 EUR APO)
  • 4 EUR členové s jinou kmenovou složkou (centrální poplatek platíte pouze vaší kmenové složce)

Chtěl bych podpořit činnost Amatérské prohlídky oblohy. Mohu to nějak udělat?

Můžete! Chcete-li nás opravdu podpořit, tak můžete využít stejnou cestu, kterou se posílají členské příspěvky, pouze v poznámce udejte účel, ke kterému si přejete, abychom váš finanční příspěvek použili.